Analys och jämförelse av ISDA SIMM och VaR för initiala säkerhetskrav i swap-portföljer

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Matematisk statistik

Författare: Ludvig Hamilton; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna studie jämförs ISDA SIMM initiala säkerhetskrav för ej centralt clearade OTC-derivat med en traditionell riskmätningsmetod vid namn value-at-risk. Resultatet antyder att ISDA SIMM för enklare swap-portföljer uppfyller kraven satta i form av att vara mer stabil och transparent än en 10 dagars value-at-risk på en 99%ig konfidensnivå. SIMM-modellen kräver dock att marknadsaktörerna kontinuerligt blir givna kalibreringsparametrarna som återspeglar marknadsförhållanden av ISDA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)