Industrialiseringens gröna kulturarv. Tre exempel på grönområden med koppling till industrialismen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Lisa Fock Nilsson; [2018-06-19]

Nyckelord: Parks; green areas; industrialism; Stockholmsskolan;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning landskapsvård, VT 2018,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)