Patienters upplevelser kring sluten psykiatrisk tvångsvård : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Tvångsvård är en omtalad del inom den psykiatriska vården. Tidigare forskning har visat att patienter som genomgått tvångsvård har fått bestående besvär senare i livet av nedstämdhet och suicidtankar. Då det är vård mot patientens vilja ställs personalen inför etiska dilemman vid utförandet och psykiatriker hävdar att det finns en stor problematik och svårighet vid beslutsfattandet om psykiatrisk tvångsvård. De anser att relationen mellan lag och etik är öppen för tolkning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)