Utvecklingen från traditionell ekonomistyrning till verksamhetsstyrning : En studie inom ekonomistyrning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Niklas Engström; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)