Dispatching strategies to evaluate performance for automated guided vehicles in the transport of containers

Detta är en Master-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

Sammanfattning: Automated Guided Vehicles hav gained much attention in the industry especially with relevance to container handling at the seaports.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)