Healey Willans klangvärld

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

Författare: Oskar Hanson; [2018]

Nyckelord: Healey; Willan; orgel; kanada; registrering; klang;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)