Virtuellt byggande

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Kostnaderna att bygga blir allt högre, man tror att byggkostnaderna väntas öka med 25 procent inom de närmaste tre åren. Mest stiger byggherrekostnaden och kostnaderna för byggmaterial och inget tyder på att detta kommer mattas av. Därför ligger det på byggföretagen att effektivisera och optimera projekteringen för att sänka kostnaderna. För att sänka produktions- och projekteringskostnaderna vill byggbranschen gå från hanteringen av traditionella 2D-ritningar till intelligenta 3D-modeller, BIM – Byggnads Informations Modell.

BIM är en metod för att lagra komplett information om en byggnad i en datormodell. Modellen integrerar all geometrisk modellinformation, de funktionella kraven och möjligheterna samt uppförandeinformationen i en enda beskrivning av ett byggnadsprojekt sett över dess livscykel.

Vid arbete med ett BIM-projekt använder man en delad projektmodell som alla inblandade parter kan ta del av och jobba med. Med hjälp av denna BIM-baserade arbetsmetod arbetar bland annat byggnadskonstruktörer, vvskonstruktörer, elkonstruktörer och fastighetsförvaltare med samma modell som arkitekten.

En av de största fördelarna med att använda BIM vid projekteringen är enkelheten att ändra objekt och dess egenskaper. Eftersom alla i projekteringen jobbar med samma modell av byggnaden ser respektive projektör ändringen. Det man strävar efter är att alla inblandade parter skall jobba med modellen från en gemensam server, för att kunna optimera projekteringen med avseende på tid, åtkomst av ritningar och förenklad korrespondens.

Syftet med vårt examensarbete är att skaffa fördjupad kunskap om BIM, både teoretiskt och praktiskt. Den praktiska delen bestod i att konstruera en BIM-modell av en byggnad. De tillämpningar vi gjort på modellen är en mängdberäkning som vi utfört i ArchiCAD, och en energiberäkning i tilläggsprogrammet Vipweb.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)