Kändisars varumärke förstärker reklam : Påverkan av kändisars och företags varumärken i reklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Bildproduktion

Författare: Wilma Lundblad Molin; [2020]

Nyckelord: Kändisar; reklam; varumärke; företag; co-branding;

Sammanfattning: Denna uppsats kommer att handla om kändisars varumärke samt företagsvarumärke och hur detta används i reklam för att nå fram till publiken och skapa enmening med reklamfilmen. Syftet med uppsatsen är att förstå hur två varumärken kansamspela för att skapa en trovärdig reklam. Analysen är genomförd med hjälp avnärläsning och grundar sig på att förstå hur de olika varumärken kan stötta varandra föratt sälja en produkt. Resultatet som har kommit fram i denna uppsats är att bådeföretagets och kändisens varumärke representerar reklamfilmen och skapar en meninggenom att samspela med varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)