Förbättring av komponenter för Wedas bottensugare YT-600

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Författare: Forat Baker; Matin Sadik; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ändamålet för detta examensarbete är att designa om tre befintliga konstruktionsdetaljer till roboten YT-600 som rengör undervattens ytor. Anledningen är för att vissa av delarna är onödigt komplicerade, kostsamma samt besvärliga att tillverka och hantera. Detta gäller framförallt ramverket till maskinen som är en sammansatt del, det vill säga att den är fastkopplad till vissa mindre men viktiga komponenter. Med en enklare och minst lika pålitlig design till ramverket kan man minska tillverkningskostnaderna och arbetstid för tillverkning. Genom att även ta hänsyn till materialval kan det också bidra till en nedskärning på kostnad. I samband med ramverkets om-design behöver framaxeln också förenklas då dess nuvarande utformning och koppling med ramverk är överkomplicerad. Den tredje komponenten som fordrar ett nytt koncept är munstycket vari smutspartiklar sugs in. Den nuvarande designen för munstycket är för lång i bredden och har bockade delar som kräver ytterligare steg i tillverkningsprocessen som kan undvikas med en ny design.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)