Arrende i ett föränderligt jordbruk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Fredrik Olofsson; [2012]

Nyckelord: arrende; juridik; fastighetsrätt; jordbruk;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)