Sysselsättningseffekter i svenska aktiebolag av införandet av RUT-avdraget : En Difference-in-Differenceanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

Sammanfattning:

Detta arbete har gjorts med syftet att utvärdera sysselsättningseffekterna i svenska aktiebolag av införandet av RUT-avdraget. RUT-avdraget infördes 2007 och innebär att privatpersoner kan få göra skattereduktion för olika typer av hushållsarbeten. Datamaterialet som används i denna studie är bokföringsdata för alla Sveriges aktiebolag mellan 2000 – 2010, aggregerat till tresiffriga SNI-koder för alla de svenska kommunerna. Utifrån datamaterialet har RUT-avdragets sysselsättningseffekter analyserats med hjälp av en Difference-in-Differencemodell. Resultatet visar att RUT-avdraget gjort att 6930 nya arbeten har skapats i de svenska aktiebolag som ingår i RUT-sektorn. Detta innebär alltså att RUT-avdraget har haft en positiv effekt på sysselsättningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)