Är Big Four-företagen verkligen så illa att arbeta för? : en studie om de fyra största revisionsbyråernas förmåga att erbjuda tillfredsställande arbetsvillkor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

Författare: Pontus Berggren; Carl Melin; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)