Starta eget företag : Garage: från idé till verklighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Att genomföra en affärsidé i praktiken, det är i korthet vad denna uppsats avhandlar. Syftet är att undersöka processen med att starta upp ett mindre företag från grunden. Från vision till förverkligande. Det finns många aspekter att ta i beaktande innan man går från idé fas till verklighet. Kärnan i entreprenörskapet måste vara en produkt eller tjänst som konsumenten är villig att betala för. Därefter bör en affärsmodell och budget tas fram. Sist men inte minst krävs en plan för hur man ska marknadsföra sig, som nytt företag, för att hitta en stark position på den befintliga marknaden. Dessa olika delar beskrivs ingående i denna uppsats. Här återges hur de olika momenten kan se ut i teorin kombinerat med praktiska exempel från uppstarten av webbshopen Garage. På så sätt kan teoretiska perspektiv ställas mot exempel från ett praktiskt utförande. Den egna forskningen har besått i att starta upp webbshopen Garage från grunden, som säljer kläder och accessoarer för tjejer. Om ett nytt företag eller projekt blir framgångsrikt eller ej, beror sannolikt mycket på genomförandet, av idén. Det fordras en stark tro på affärsidén, en ekonomisk plan som stödjer genomförandet samt en vision om hur man ska profilera sig. Dessa delar kommer att redovisas i form av en handlingsplan för Garage. Det slutliga resultatet presenteras i form av bilder från Garage look book fotografering, logotypen som tagits fram, en affärsplan samt den färdigställda webbshopen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)