Ändringstillstånd för miljöfarlig verksamhet : Gällande rätt, tillämpning och konsekvenser för miljöskyddet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Erik Vikström; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)