Behövs det äldrepedagoger i äldreomsorgen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Det äldrepedagogiska arbetet kan se olika ut, beroende på var äldrepedagogen arbetar någonstans och vad äldrepedagogen har för resurser. Genom att studera det äldrepedagogiska arbetet vill vi ta reda på hur det kan se ut i kommunerna. För att få grepp om äldrepedagogiken och det äldrepedagogiska förhållningssättet har vi intervjuat chefer som har äldrepedagoger anställda i sin verksamhet. Vi vill ta reda på vad de chefer som har anställt äldrepedagoger har för tankar om äldrepedagogik och äldrepedagoger både innan och efter att de anställt äldrepedagoger. Vi har också intervjuat personer som arbetar som äldrepedagoger och undersköterskor för att se skillnader i synsätt. För oss är det viktigt att det äldrepedagogiska förhållningssättet synliggörs. En äldrepedagog kan arbeta på många olika sätt och därför tycker vi att det är intressant att titta närmare på äldrepedagogiken. Ett äldrepedagogiskt arbete kan t ex vara att leda personal men det kan också vara att leda äldre på olika sätt. Arbetssätten kan därför vara vitt skilda från varandra. Vår uppfattning är att det finns en positiv inställning till äldrepedagogiskt arbete och att den anses vara en viktig del i arbetet med äldre. Dock upplever vi att etableringen inte har fått den genomslagskraft som skulle vara önskvärd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)