Klassificering för svensk fårull En studie i förutsättningar om utvecklingen av ett svenskt klassificeringssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 2020, 180 hpGrundnivå2020:18

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)