Demonisk besatthet och exorcism. : En komparativ studie av två böcker som tar upp Klingenberg caset.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning: This study examines how two writers deal with demonic possession and exorcism in their written works that both have a common theme, the same alleged case of possession and exorcism. By comparing these written works I explore if the authors share any common or varying theories on possession and exorcism and investigate if the common theme of the two books has contributed to the authors writing similar books.My results show that the two authors deal with demonic possession and exorcism differently, one has theological views of the phenomena but is sceptical of their role in the alleged case, whilst the other believes that demonic possession and exorcism can be explained using scientific theories and that they are phenomena that played a part in the alleged case. The two books are quite different. I conclude that both writers’ theories of the phenomena are dependent on the existence of the phenomenon of religion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)