Utveckling av mobilapplikation för visualisering av vattenströmmar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Denna rapport behandlar utveckling av en mobilapplikation för att mäta flöde i ett vattendrag på uppdrag av företaget SeaPattern. Rapporten inkluderar en gemensam del och åtta individuella delar. Den gemensamma delen beskriver arbetet som bedrevs under våren 2022 och gjordes som en del av kursen Kandidatprojekt i programvaruutveckling, TDDD96,vid Linköpings universitet. Målet med projektet var att utveckla en mobilapplikation föratt med enkelhet kunna beräkna flödet i ett vattendrag. Applikationen ger användarenmöjlighet att ladda upp ett videoklipp på ett vattendrag, för att sedan få tillbaka flödesberäkningen representerat med ett vektorfält eller värmekarta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)