Konstruktion av genus i Karlskronas pingstförsamling

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Författare: Johan Löfgren; [2005]

Nyckelord: genus; religion; ojämlikhet; jämlikhet;

Sammanfattning:

Uppsatsen undersöker utifrån Tillys (2000) teori om beständig ojämlikhet hur kön utgör en organiserande och hierarkiserande princip inom Karlskronas pingstförsamling. Studien är kvalitativ och metoderna observation och intervju har använts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)