När benen inte längre bär -En litteraturstudie ur kvinnors perspektiv av att leva med ryggmärgsskada

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Hanna Knifström; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)