Designprinciper för förvaltning av gemensamma resurspooler på global nivå - en teoriprövande fallstudie med HELCOM som analysobjekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)