Operationspersonalens attityder till användande av checklistor i samband med operationer

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Författare: Maria Ragnarsson; Magnus Sundman; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)