Informationsgivning rörande goodwill i noterade bolag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Författare: Magnus Wallenius; [2007]

Nyckelord: Nedskrivningsprövning; IAS 36; Goodwill.;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning företag på Stockholmsbörsen följer IAS 36 punkt 134 och vilka faktorer som påverkar hur mycket information företagen lämnar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)