HEMLIG AVLYSSNING AV ELEKTRONISK KOMMUNIKATION : - Ett rättssäkert tvångsmedel i brottsbekämpningen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Författare: Desiré Degeryd; Linnea Holmgren; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)