Närvaro och lyssning på scen - En undersökning utifrån mina erfarenheter som musikalartist kring verktyg och förutsättningar för att skapa ett närvarande och inlyssnande samspel på scen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I det här arbetet har jag undersökt hur jag som musikalartist kan ge mig själv rätt förutsättningar för att känna att jag har en hög grad av scenisk närvaro och lyssnande i samspelet med mina kollegor och publiken uppe på scenen. Jag har undersökt vad jag behöver göra i förarbetet, under repetitionsprocessen och under själva föreställningsprocessen för att så ofta som möjligt vara närvarande och lyssnande på scen; och vad jag kan göra när jag känner att jag inte är det. I min undersökning prövade jag under arbetet med slutproduktion olika tekniker och avgörande faktorer jag kom fram till var bla trygghet i den bemärkelsen att kunna sin text och sånger, improvisation, förmågan att ta beslut, att spetsa och driva en aktion och publikens påverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)