Diktröster : Lyriska inslag i Elsa Graves dramatik

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Karl-fredrik Olsson; [2019]

Nyckelord: Elsa Grave; dramatik; lyriska inslag;

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker de lyriska inslagens betydelser och funktion i Elsa Graves dramatik. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)