Underscore : En jämförelse av fyra processer

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

Författare: Collin Oscar; [2021]

Nyckelord: filmmusik; komposition; film; underscore; musikal;

Sammanfattning: I detta konstnärliga masterarbete undersöks begreppet underscore i två olika kontexter: filmmusik och musikal. Syftet med detta arbete är att redogöra för och reflektera kring fyra processer när jag skrev underscore till en kortfilm och en musikal. Med hjälp av notexempel, klingande exempel och anteckningar från kommunikation mellan mig, min kollega och regissör redogörs för hur processerna sett ut och jämförelse görs. Slutligen redogörs resultatet av jämförelsen, och studien visar på att skillnaden egentligen inte är så stor i dessa två olika konstformer. I båda kontexterna är underscore något som bör betraktas som musik som inte får ta för stor plats, underscoret ska underbygga dramat och det som händer i filmen/musikalen. Två tydliga skillnader föreföll i jämförelsen: tid och teknik. I film är ofta en process kort, och teknik är en viktig parameter när man jobbar med tidskoder och redan filmat material. I musikal i detta exempel tog det ca två år att skriva musikalen och det diskuterades inga tidskoder eller exakta klipp någon gång. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)