Värdegrundsarbete - En studie inom Funktionsstöd i Karlstads kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Författare: Daniel Åman; Therese Svedlund; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med studien är att ta reda på hur värdegrundsarbetet har implementerats och om värdegrunden påverkar det dagliga arbetet. För att kunna genomföra vår C-uppsats tog vi kontakt med Funktionsstöd på Karlstads kommun. De godkände vår idé om att skriva om deras implementering av värdegrunden och hur den används i det dagliga arbetet. Vår undersökning genomfördes som en enkätstudie där enkäten skulle delas ut till 316 anställda inom Funktionsstöd. Vilket innebär att vi har valt att göra en totalundersökning. Vi fick in 210 enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 66,46 procent. Vi har använt oss av SPSS för att kunna analysera vårt resultat. Studien tyder på att enheten Funktionsstöd har gjort ett bra värdegrundsarbete och vi anser att de ska fortsätta med värdegrundsarbetet. Vi har dock kommit fram till att vissa punkter i värdegrunden skulle kunna förbättras. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)