Att minnas det hörda : En närläsning av muntlig och skriftlig kommunikation i 5 Mos 6:4-9

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)