Blodigt offer, trofast hjälte : En analys av ἱλαστήριον och Paulus tolkning av Jesus död i Romarbrevet 3:21-26

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks bakgrunden till Paulus användning av den för Nya testamentet ovanliga termen ἱλαστήριον i Rom 3:21-26. Författaren förespråkar att Paulus här tolkar Jesus död utifrån en judisk-hellenistisk martyrologisk tradition. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)