Mäns utsatthet för våld i nära relation : - En forskningsöversikt om hur forskning beskriver våldsutsatta män och professionellas bemötande av dem

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Sofia Nilsson; Ellen Hyttsten; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)