Las metáforas conceptuales en español : Un estudio sobre el conocimiento y uso del refrán entre estudiantes ELE bachillerato

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)