Svåra biologibegrepp : En multimodal, visuell textanalys av läroböcker i biologi för låg- och mellanstadiet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Lina Balatoni; Viktor Lidström; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)