Lex rei sitae och säkerhetsrätter i lösöre vid gränsöverskridande handel inom EU : är effekten av reglerna handelshindrande och är en harmonisering möjlig?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Linn Lestrup; [2014]

Nyckelord: Internationell privat- och processrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)