Implementering av PostgreSQL som databashanterare för MONITOR

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Jesper Axelsson; [2014]

Nyckelord: PostgreSQL; databashantering; Monitor;

Sammanfattning: Monitors affärssystem MONITOR är under ständig utveckling och i och med detta ville man kolla upp huruvida PostgreSQL skulle kunna användas som DBMS istället för det nuvarande; Sybase SQL Anywhere. Examensarbete har därför bestått av en jämförelse hur PostgreSQL står sig jämte andra DBMS:er, en implementering utav en PostgreSQLdatabas som MONITOR arbetar mot samt ett prestandatest utav skapandet av databasen. I många avseenden verkar PostgreSQL vara ett alternativ till SQL Anywhere; Alla datatyper finns i båda dialekterna. Backup av data finns i olika utföranden och går att automatisera. Enkelt att installera och uppdatera. Ingen licensieringskostnad existerar. Support finns tillgänglig i olika former. Dock så är inte PostgreSQL ett bra DBMS att byta till i dagsläget då systemet inte fungerade på grund av att vissa uttryck inte översattes ordentligt samt att ingen motsvarighet till LIST existerar. Ännu större är dock problemet med tiden det tar att flytta data till en PostgreSQL-databas då det inte är intressant att lösa problem med funktioner i systemet om det ändå inte går att använda på grund utav att konvertering av data tar så lång tid som det gör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)