Sportmarknadsföring & damfotboll : Vad klubblag i damallsvenskan kan göra för att marknadsföra sin produkt

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Sammanfattning:

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Institutionen för Företagsekonomi

Umeå universitet

90187 Umeå

Datum: 2007-04-10

Författare: Görel Eriksson

Nivå/utbildning: Master thesis, Företagsekonomi

Handledare: Kifle Hamde

Titel: Sportmarknadsföring & damfotboll - Vad klubblag i damallsvenskan kan göra för att marknadsföra sin produkt

Problem: "Vad kan klubblag i damallsvenskan göra för att attrahera publik till sina matcher, göra dem nöjda och se till att de kommer tillbaka?

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva det arbete som bedrivs för att marknadsföra de damallsvenska klubbmatcherna i damfotboll.

Metod: Jag har utgått från en kvalitativ metod då mitt syfte är att undersöka och beskriva det arbete som bedrivs. Mitt angreppssätt är abduktivt och min omfattande förförståelse i ämnet ligger som bas för min hermeneutiska kunskapssyn. Jag har i studien genomfört 7 stycken intervjuer med totalt sex olika damallsvenska klubblag. Jag har haft ett marknadsföringsperspektiv och analyserat mitt empiriska resultat genom en diskursanalys då jag har en kritisk inställning till självklar kunskap.

Resultat/slutsatser: I min slutsats kommer jag fram till att det finns behov och möjligheter av att professionalisera och utveckla de damallsvenska klubbarnas marknadsföringsarbete. Avslutningsvis så ger jag de damallsvenska klubbarna rekommendationer för hur de skulle kunna utveckla sitt marknadsföringsarbete samt ger förslag till vidare forskning.

Sökord: sport marketing, sport marketing mix, sportmarknadsföring, customer satisfaction, kundtillfredsställelse, kundnöjdhet, relationship marketing, relationsmarknadsföring, women, kvinnor, soccer och fotboll.

Omfång, sidor: 157 sidor

Antal ref/källor: 15 vetenskapliga artiklar, 46 litteraturkällor, 7 muntliga källor

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)