Fysiskt aktiva/inaktiva undersköterskor upplevelser av stress i arbetsmiljön - en intervjustudie.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

Författare: Lana Oryeshkina; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)