Individen och diagnosen : En kvalitativ analys om diagnosers påverkan på identitetsskapande

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Julia Johansson; Alicia Sahlin; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)