E-förvaltning – ett förvaltningsideal eller bara ett stort IT-projekt? : En beskrivande idéanalys om den svenska e-förvaltningen utifrån tre olika förvaltningsmodeller

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: Since the millennium shift the Swedish public administration has, in a successive and significant way, been moving towards an electronic government. By analyzing policy goals formulated by the Swedish government, this essay aims to describe e-government as an administration model and subsequently answer the question if e-government challenges the traditional Swedish public administration. Based on three different ideal types; The bureaucratic model, The user-oriented model and New Public Management, this essay also aims to relate the policy goals of e-government to the ideal types. The analysis shows that the Swedish e-government is based on ideas which can be related to all three ideal types. While the analysis is not able to unequivocally answer the question if e-government challenges the traditional Swedish public administration, it yet indicates that, reversibly, the traditional Swedish public administration challenges e-government.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)