Polishundar : Hur ser hundrekryteringen ut idag och hur ser framtiden ut?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Sammanfattning:

Inom polisen idag finns det cirka 430 stycken tjänstehundar. De flesta av dessa är så kallade ÖVS-hundar som används inom utryckningsverk-samheten. Problemet inom polisen idag är att få fram hundar som fungerar i tjänst och det är därför vi har valt att göra detta arbete. Vi har genomfört vårt arbete genom att ta del av en utredning, tidningsartiklar och föreskrifter från rikspolisstyrelsen samt hållit ett flertal intervjuer. Hundrekrytering ser inte likadan ut mellan myndigheterna, det beror på att den ekonomiska satsningen är olika. Vi har kommit fram till att det finns olika sätt att rekrytera hundar: fodervärdssystem, annonser i tidningar, kontakter myndigheter emellan och så kallade ”problem hundar”. Det råder brist på hundar då det inte finns tillräckligt många privata uppfödare för att tillgodose behoven av tjänste-hundar. Det finns även en sjukdomsbild hos schäfern, den mest vanliga tjänstehunden, som gör att hunden inte håller mentalt och fysiskt som tjänstehund. Därför har man importerat in en ny hund, malinoisen som anses vara en effektiv och uppskattad tjänstehund. Den är i allmänhet dessutom friskare än schäfern. Den väsentligaste frågan som vi kommit fram till är om det ska vara statlig tjänstehundsavel eller om man kan klara sig enbart på den privata marknaden. Vårt förslag är att man för att få fram en fungerande hundrekrytering ska skapa ett samarbete med de privata uppfödarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)