Android vs iPhone : En jämförande studie i applikationsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap; Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

Sammanfattning: Datormobiler (smartphones) har blivit ett populärt fenomen bland mobilanvändare. Det har dykt upp ett flertal stora aktörer på marknaden och i takt med att fler smartphones har utvecklats har också intresset för applikationsutveckling blivit större. En av dessa aktörer är Apple som idag har en betydande marknadsandel efter lanseringen av iPhone. Dock har Google tillsammans med Open Handset Alliance blivit en betydande konkurrent med deras mobila plattform Android. Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande studie av applikationsutveckling för dessa plattformar. I detta ingår att undersöka plattformarnas programmeringsspråk med tillhörande aspekter, utvecklingsmiljöer, krav på utvecklaren och de ekonomiska aspekter som hör till utveckling och publicering. Denna studie genomförde vi genom att undersöka tillgänglig och aktuell litteratur och försäljningsstatistik. Vi använde även egna erfarenheter i applikations-utveckling på plattformen Android. Vår undersökning visar att utveckling för iPhone är endast möjligt via företagets egna produkter. Detta är inte fallet med Android då det är mer valfritt vilken plattform man vill utveckla på. Båda programmeringsspråken är objektorienterade men har några märkbara skillnader. Båda plattformarna erbjuder en pedagogisk och lätthanterlig utvecklingsmiljö där man som utvecklare snabbt kan se resultat. Det är gratis att införskaffa nödvändiga programvaror och som utvecklare får man behålla större delen av intäkterna om man väljer att publicera sin applikation med ett pris i någon av applikationsbutikerna. Vår slutsats är att plattformarna har fler likheter än olikheter när det gäller applikations-utveckling. En av skillnaderna är att utveckling på iPhone innebär att lära sig ett programmeringsspråk som används nästan exklusivt på Apples produkter och eventuellt betala en årlig avgift. I Androids fall används ett välspritt programmeringsspråk och enda kostnaden är en relativt liten engångssumma för publicering. I sin helhet kan man tolka skillnaden som att utveckling för iPhone innebär en stängd tillvaro, men fri från skadlig kod medan utveckling för Android är mer öppen som får till följd att den är mer osäker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)