”VÄLKOMMEN HEM” eller ”Varmt välkommen till vår levande, öppna citykyrka i Örebro!” : -    En komparativ analys om identifikation på två församlingars hemsidor.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Elinor Östlund; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)