Uppskovsbelopp vid bodelning - Föreligger koherens mellan skatterätten och civilrätten?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anton Magnusson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)