Sjukvården och kommunikation via tolk

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Adel Aboassale; [2011]

Nyckelord: tolkanvändare; dilemman i tolkyrket; tolksamtal;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)