Möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber, med blandning av bomull

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Denna studie har tagits fram i syfte att undersöka möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber. Cottoniserad hampa innebär rötning av fibrer. Efterfrågan av mer miljövänliga fibrer är ett mycket omtalat ämne i dagens samhälle. Genom att använda fibrer vilka efterliknar bomullens egenskaper, i form av cottoniserad hampa, finns det möjlighet att behålla bomullens funktion men samtidigt minska miljöpåverkan. Studien utförs i ett samarbete med IKEA of Sweden, ett av de företagen som tar ställning till detta. Fokus i studien har placerats främst på ringspinning. Denna spinningmetod ger bidrag till högkvalitativa garn. Ringspinning har utförts på olika nivåer: 100 % cottoniserad hampa, 80/20 blandning (bomull/cottoniserad hampa), 50/50 och 100 % bomull, för att utvärdera hur stor andel cottoniserad hampa kan implementeras i ringspinningsystem. Processen har utvecklats genom ständiga lösningar till förbättrad ringspinning av respektive fiberblandning, varav niokombinationer tagits fram. Till dessa kombinationer har hantering av förbehandling 1 och 2 tillkommit. Analys av garnerna har utförts på garnnivå med hjälp av dragprovning, bedömning av utseende samt finhet. Dragprovning utfördes för att undersöka garnets brottförlängning och brottkraft. Garnets utseende bedöms enligt standardiserad skala. Dess finhet bedöms enligt garnnumrering för att avgöra hur tunt garn som kan tillverkas. Möjligheten att ringspinna 100 % cottoniserad hampa visade ett misslyckat resultat. Den maximala andel cottoniserad hampa vilket kan tillsättas i ringspinningsystem är 50 %. 80/20 framkom som enklast att ringspinna och hantera vid produktion. Med blandningen 80/20 och 100 % bomull är det möjligt att producera finare garn med garnnummer Ne 20 och Ne 15. Studien visar att tillsättning i form av förbehandling gynnar garntillverkning av cottoniserad hampa med blandning av bomull. Störst potential till en kontinuerlig ringspinning visar 80/20. 50/50 är möjligt att applicera i ringspinningsystem men kräver justering och ständig kontroll.50 % cottoniserad hampa i ringspinningsystem innebär ett resultat som belyser möjligheten att implementera cottoniserad hampa i bredare utsträckning framöver. Detta är också ett utav IKEAs egna långsiktiga hållbarhetsmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)