Mad Love? : Populärkulturella uttryck och verklighetens våld i det populärkulturella paradigmet Batman

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Emma Rydahl; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)