Provokativ Marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Provokativ marknadsföring kan positivt påverka attityder gentemot annonser och varumärken samt generera positiva emotioner. Beroende på utvärderingens grad av komplexitet kan dessa emotioner påverka attityderna. Bakomliggande organisation påverkar sannolikt inte attityder gentemot en provokativ annons.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)