Ny mall för åtgärdsprogram -Nytt sätt att tänka? : En dokumentanalys av 19 utredningar och åtgärdsprogram

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Författare: Anna-my Holmsten; [2012]

Nyckelord: åtgärdsprogram;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)