Odlingsförsök efter Maria Thuns så–kalender. En undersökning av morötter som odlats på de fem kalenderdagarna rot, blad, blom, frukt och ogynnsam dag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Nilsson Forsström; [2017-01-18]

Nyckelord: Köksväxtodling; Alternativa odlingsformer;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)