Fast borstkoncept och ny bottenplåt till Weda W50

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om att ta fram ett koncept på alternativa borstar och en bottenplåt i alternativt material för Weda W50. Anledningen till detta är att dagens borstar kräver ständig och noggrann rengöring för att inte haverera samt att bottenplåten orsakar elektrolytisk korrosion på resterande komponenter. För att kunna uppnå godtagbara resultat har metoder som idégenerering, materialsökning, modellering samt prototypframtagning använts. I genomförandefasen har tester utförts för att få en demonstration på hur de slutgiltiga komponenterna kommer att fungera i praktiken. Efter en avslutad genomförandefas blev resultatet fasta borstar med omdesignade länkarmar samt en bottenplåt i ABS-plast, vilket presenterats med både 3D-modellering och i fysisk komponent. Därmed har målen och syftet med detta examensarbete uppfyllts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)